Διεύθυνση: Αγία Παρασκευή, Αθήνα

+30 69 74 32 07 47/ +33 6 66 44 13 13

  • Français
  • Ελληνικά
  • English

Οι Υπηρεσίες Μας

Γαλλο-ελληνικό δικηγορικό γραφείο

Τομεις εξειδικευσης

Ειδικευόμαστε στους παρακάτω τομείς

Τομεις εξειδικευσης

Δίκαιο Ακινήτων

Το δικηγορικό γραφείο της Jessica Léger είναι υπερήφανο που έχει εκπροσωπήσει με επιτυχία διεθνείς πελάτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) αναφορικά με ακίνητη περιουσία ή αγορά ακινήτων στην Ελλάδα για εμπορική ή οικιακή χρήση.

pollution concept with suffocated houses

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν

\

Προκαταρκτικά καθήκοντα όπως για παράδειγμα η έκδοση ΑΦΜ στην Ελλάδα για αλλοδαπούς και η κατάρτιση πληρεξουσίου για την εκπροσώπησή τους σε όλες τις διαδικασίες.

\

Ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας από την απαλλαγή ενδεχόμενων υποθηκών, αποκλεισμών και χρεογράφων κάθε είδους, έως την κατάρτιση συμβολαίων και την υπογραφή τους ενώπιον συμβολαιογράφου, την καταχώρισης συμβολαίων στο κτηματολόγιο και υπηρεσίες διατήρησης υποθηκών.

\

Διαπραγματεύσεις με πωλητές/αγοραστές για την οριστικοποίηση των όρων συναλλαγής ακινήτων (συντονισμός με τράπεζες, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, συμβουλές για οικονομικά ζητήματα).

Από την εκπροσώπηση στη διάρκεια οποιασδήποτε δίκης έως την υπογραφή οποιουδήποτε συμβολαίου ενώπιον Συμβολαιογράφου.
\

Κατασκευή ακινήτων (έλεγχος κατασκευής, σύμβαση, προδιαγραφές, επίβλεψη έργων σε σχέση με αρχιτέκτονες και μηχανικούς).

\

Συμβουλές σε κάθε ερώτημα αναφορικά με τη φορολόγηση ακινήτων (ΦΠΑ και φόρος μεταβίβασης ακινήτων, φορολογική παρακολούθηση).

\

Εκκίνηση διαδικασίας για την απόκτηση της Golden Visa σε συνέχεια της απόκτησης ακινήτου, η αξία του οποίου εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αναγνώρισης ακινήτων προς πώληση που πληρούν καλύτερα τα επενδυτικά κριτήρια (για παράδειγμα τύπος ακινήτου, διαθέσιμα χρήματα, αποδεκτή τοποθεσία), διαπραγμάτευση με πιθανούς πωλητές, καθώς και εκτέλεση καθηκόντων διαχείρισης ακινήτων, όπως εύρεση ενοικιαστών, εκπροσώπηση του εντολέα σε συμβάσεις μίσθωσης, ευθύνη είσπραξης ενοικίου από ενοικιαστές, συναλλαγές σε καταθέσεις αξίας, ευθύνη για την επιμέλεια και τυχόν επισκευές, τερματισμό συμβάσεων μίσθωσης κλπ.
υπηρεσίες
woman holding set keys with wooden house

Τομεις εξειδικευσης

Golden Visa

Το πρόγραμμα Golden Visa εισήχθη με τον Νόμο 4146/2013.

Ουσιαστικά δεν πρόκειται για βίζα, αλλά για πενταετή άδεια παραμονής που παρέχεται σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα αξίας 250.000 ευρώ ή επενδύουν από 3 έως 100 εκατομμύρια ευρώ σε έργα υποδομής ή σε ελληνικές εταιρείες δημιουργώντας 150 νέες θέσεις εργασίας.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να λάβουν άδεια παραμονής υποβάλλοντας αίτηση και παρέχοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στην ουσία πρόκειται για προνόμιο και όχι για υποχρέωση παραμονής, καθώς σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, ο πολίτης τρίτης χώρας δεν έχει καμία υποχρέωση να παραμείνει στην Ελλάδα για ελάχιστη χρονική περίοδο ετησίως και εξακολουθεί να έχει άδεια παραμονής ακόμα και αν έχει μείνει λίγες μόνο ημέρες. Στην Κύπρο από την άλλη πλευρά, οι κάτοχοι τέτοιων αδειών πρέπει να επισκέπτονται τη χώρα μία φορά κάθε δύο χρόνια χωρίς συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, ενώ στην Πορτογαλία πρέπει να παραμείνουν στη χώρα για τουλάχιστον 2 εβδομάδες κάθε 2 χρόνια, στην Ισπανία για 6 μήνες το χρόνο και στην Ανδόρα για 90 ημέρες το χρόνο.
Επιπλέον, για τους επενδυτές ακινήτων, το χρηματικό όριο για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα είναι ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη και τοποθετεί την Ελλάδα σε προνομιακή θέση έναντι άλλων χωρών.
Πιο συγκεκριμένα, η Μάλτα έχει όριο μεταξύ 275 000 και 320 000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή αγοράς του ακινήτου, η Λετονία 250 000 ευρώ πλέον κρατικού φόρου 5% για την αγορά ακινήτων αποκλειστικά στη Ρήγα, η Κύπρος 300.000 ευρώ μόνο για την αγορά νέων ακινήτων, η Πορτογαλία 350.000 ευρώ για την αγορά ακινήτων εκτός Λισαβόνας ή 500.000 ευρώ για την αγορά ακινήτων στη Λισαβόνα, η Ανδόρα 400.000 ευρώ, η Ισπανία 500.000 ευρώ και η Ιρλανδία 2.000.000 ευρώ.
υπηρεσίες

Τομεις εξειδικευσης

Golden Visa

‘Ολα τα μέλη της οικογένειας του επενδυτή μπορούν να λάβουν εξίσου άδεια παραμονής:

\

Ο/η σύζυγος

\

Τα παιδιά που έχουν αποκτήσει μαζί οι σύζυγοι ηλικίας έως 21 ετών.

\

Οι στενοί συγγενείς του συζύγου. Απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για κάθε μέλος.

person using wax seal certificate
Η άδεια παραμονής των μελών της οικογένειας λήγει ή ανανεώνεται ταυτόχρονα με την άδεια του ιδιοκτήτη.
Από την άλλη πλευρά, η άδεια παραμονής δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας και μόνο η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας επιτρέπεται με την ιδιότητα του μετόχου, μέλους συμβουλίου ή γενικού διευθυντή της επιχείρησης.
Η απόδοση αυτού του προγράμματος έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο, ενώ στο μέλλον αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
υπηρεσίες
80756

Τομεις εξειδικευσης

Κληρονομικό Δίκαιο

Η εταιρεία δύναται να συμβουλεύει και να εκπροσωπεί κληρονόμους και κληροδότες, τόσο σε φιλικό πλαίσιο όσο και σε αντικρουόμενες (νομικές) περιπτώσεις που προκύπτουν από το άνοιγμα μίας διαθήκης.
Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε όλη τη διαδικασία κληρονομιάς, από το άνοιγμα της διαθήκης έως τον τελικό διακανονισμό δηλαδή το μοίρασμα της κληρονομιάς.

Σε αυτή την περίπτωση, ο δικηγόρος γίνεται η κύρια επαφή του συμβολαιογράφου που είναι υπεύθυνος για την διαθήκη για να διεκδικήσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πελατών του.
Ως εκ τούτου, η εταιρεία απαντά σε όλα τα ερωτήματα που θέτουν οι πελάτες σχετικά με τον νόμο περί διαθηκών ή το κληρονομικό δίκαιο, για παράδειγμα σχετικά με τα δικαιώματα των κληρονόμων που διατηρούν περιουσία επιζώντος συζύγου ή σχετικά με τη συνέπεια αι την ανασύσταση της κληρονομιάς του θανούντα.
Ο δικηγόρος μπορεί να παρέμβει σε καταστάσεις που κωλυσιεργούν λόγω διευθέτησης της διαθήκης, αρχικά σε φιλικό πλαίσιο και έπειτα δικαστικά όταν κρίνεται απαραίτητο (διορισμός κτηματομεσίτη, αγωγή με στόχο τον τερματισμό της κατοχής κληρονομικών αγαθών ,αγωγή για την ακυρότητα της διαθήκης ή ειδικότερα για δικαστικό μοίρασμα).
Σε γενικές γραμμές, το δικηγορικό γραφείο τηςJessica Léger έχει πλήρη δικαιοδοσία να παρέμβει σε όλους τους τομείς που εμπίπτουν στο πλαίσιο του κληρονομικού δικαίου και ειδικότερα: :
\

Ανασύσταση της πραγματικής συνοχής της κληρονομιάς του θανούντος (ακίνητα, τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία, ασφάλεια ζωής κλπ.) σε περίπτωση απόκρυψης άλλων κληρονόμων,

\

Δικαιώματα κληρονόμων (αποθεματικό/κανονική και ειδική διαθέσιμη ποσόστωση), ιδίως δικαιώματα κληρονόμων παρουσία δωρεάς στο τελευταίο εν ζωή άτομο,

\

Δικαιώματα του επιζώντος συζύγου

\

Δώρα: δωρεά, διαθήκη και κληρονομιά, αναφορά και μείωση των δώρων.

\

Κοινή διαχείριση

\

Διορισμός κτηματομεσίτη

\

Κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων που συνθέτουν την κληρονομιά (απόκρυψη κληρονομιάς).

\

Φιλικό μοίρασμα/διανομή της κληρονομιάς/κατανομή των μεριδίων,

\

Κοινές νομικές ενέργειες

\

Ασφάλεια ζωής (αναφορά, σαφώς υπερβολικά ασφάλιστρα).

υπηρεσίες

Τομεις εξειδικευσης

Φορολογικό Δίκαιο

Με την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, έχουν πολλαπλασιαστεί οι διεθνείς διμερείς και μερικές φορές πολυμερείς συμβάσεις για την εξάλειψη των επιβλαβών συνεπειών της διπλής φορολόγησης σε νομικό ή οικονομικό επίπεδο.
Είναι επομένως απαραίτητο να τις ερμηνεύσουμε με προσοχή και σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο παρεμβαίνει το γραφείο τηςJessica Léger. Πράγματι, το πλήθος των πηγών διεθνούς φορολογίας (εγχώριος φορολογικός νόμος, φορολογικός νόμος της ενδιαφερόμενης ξένης χώρας) περιπλέκει το θέμα.

closeup economist using calculator while going through bills taxes office
Το δικηγορικό γραφείο συμβουλεύει επίσης άτομα που αντιμετωπίζουν διάφορα διεθνή φορολογικά ζητήματα, όπως μεταφορά φορολογικής κατοικίας, επαναπατρισμός περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο εξωτερικό κλπ.
Η απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα συνεπάγεται ορισμένες φορολογικές συνέπειες για τον κάτοχό τους, ιδίως αναφοράς. Η εταιρεία ενημερώνει τον αγοραστή πριν από την αγορά του ακινήτου για το ετήσιο ποσό του φόρου επί των ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Όπως συμβαίνει με οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη, είναι χρήσιμο να έχετε τη βοήθεια ενός λογιστή για να διασφαλίσετε τη σωστή συμμόρφωση και παρακολούθηση των υποχρεώσεων αναφοράς. Ειδικότερα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε υποβάλει δήλωση απόκτησης ακινήτων (Ε9), κάτι το οποίο μπορούμε να αναλάβουμε εμείς.
υπηρεσίες
businesswoman signing new contract

Τομεις εξειδικευσης

Δίκαιο των συμβάσεων

Σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από τη διεθνοποίηση και την αποϋλοποίηση των επιχειρηματικών σχέσεων, η κατάρτιση συμβάσεων απαιτεί, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, την εμπειρία των πραγματικών επαγγελματιών. Πέρα από τη νομική πράξη, οι δικηγόροι μας καθορίζουν μία πραγματική συμβατική στρατηγική για την εξασφάλιση, την ανάπτυξη και την ενίσχυση των επιχειρηματικών σας σχέσεων στη Γαλλία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Το δικηγορικό γραφείο της κυρίας Leger σας βοηθά και σε περίπτωση εμπορικών διαφορών.

Η εταιρεία φροντίζει για όλα όσα αφορούν την κατάρτιση συμβάσεων και δικαστικών διαφορών ενώπιον των δικαστηρίων.

Οι τύποι των συμβάσεων που επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν:
\

Συμβάσεις πώλησης

\

Συμβάσεις διανομής, ιδίως συμβόλαιο χρησικτησίας, συμβόλαια πώλησης, συμβόλαια προμήθειας, συμβόλαια μεταχειρισμένων, etc.

\

Συμβάσεις πληροφορικής

\

Ασφαλιστικά συμβόλαια

\

Συμβάσεις ή ρήτρες εμπιστευτικότητας (Non-disclosure Agreement)

\

Γενικοί όροι πώλησης (CGV) και αγοράς (CGA)

\

Συμφωνίες συνεργατών

\

Συμφωνίες προτιμήσεων

\

Εγγυητικές πράξεις

Οι εμπορικές συμβάσεις είναι η ουσία του εμπορικού δικαίου. Η κατάρτιση και ερμηνεία τους μπορεί να γίνει εξαιρετικά περίπλοκη σε εγχώρια ή διεθνή κλίμακα. Η εταιρεία μας στηρίζει τους πελάτες της σε αυτόν τον τομέα και
\

Αναλαμβάνει τη διαπραγμάτευση και κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων στα γαλλικά, τα ελληνικά και τα αγγλικά.

\

Αναλύει συμβάσεις από την πλευρά του διεθνούς και εθνικού δικαίου.

\

Βοηθά και εκπροσωπεί τους πελάτες του ενώπιον των δικαστηρίων.

\

Αναλαμβάνει τη διαπραγμάτευση και κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων στα αγγλικά, τα ελληνικά και τα γαλλικά.

\

Αναλύει συμβάσεις από την πλευρά του διεθνούς και εθνικού δικαίου.

\

Βοηθά και εκπροσωπεί τους πελάτες του ενώπιον των δικαστηρίων.

Επιπλέον, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για την επιλογών των τύπων διανομής και/ή πώλησης και τους βοηθάμε στην κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων που αφορούν;
\

Συμβάσεις πώλησης μεταξύ επαγγελματιών ή προς όφελος των ατόμων

\

Γενικούς όρους αγοράς και γενικούς όρους πώλησης, πιθανώς στο πλαίσιο εμπορικών ιστοτόπων

\

Συμβάσεις διανομής, κυρίως συμβάσεις χρησικτησίας, συμβάσεις εμπορικών αντιπροσώπων, συμβάσεις προμήθειας, συμβάσεις μεταχειρισμένων κλπ.

\

Εμπορικές μισθώσεις

\

Συμβάσεις αγοράς ή πώλησης επιχειρηματικών συμβολαίων

\

Συμβάσεις αγοράς ή πώλησης εταιρικών τίτλων

\

Και κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο

Καταρτίζουμε τα εμπορικά έγγραφα που διέπουν τις μορφές διανομής που διατηρούνται σε στενή συνεργασία με τους διαχειριστές ή τη νομική τους υπηρεσία. Εγγυόμαστε, κατά την κατάρτιση των εγγράφων αυτών, ότι θα τηρούμε την αρχή της ισορροπημένης και διαφανούς λειτουργίας των αγορών και της οικονομικής προστασίας των καταναλωτών και ιδίως τους κανόνες που αφορούν:
\

Συμφωνίες και κατάχρηση της θέσης ισχύος

\

Διακριτικές ή καταχρηστικές πρακτικές

\

Ειδικοί κανονισμοί για την προστασία των καταναλωτών.

Προσβλέπουμε στη συμμόρφωση με συγκεκριμένους κανόνες σε ό,τι αφορά το δίκαιο των καταναλωτών. Οι συμβάσεις πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών σε καταναλωτές υπόκεινται σε αυστηρότερους κανόνες από ό,τι οι συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών. Ως εκ τούτου, φροντίζουμε να συμμορφωνόμαστε με τις συγκεκριμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις κατά την κατάρτιση εμπορικών εγγράφων που διέπουν την πώληση στους καταναλωτές και ιδίως τους κανόνες που αφορούν:
\

Τη μορφή της προσφοράς και τις υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να συμπεριληφθούν.

\

Τις διατάξεις που αφορούν την επιλογή και την περίοδο υπαναχώρησης της προσφοράς

\

Τους όρους άμεσης πώλησης

\

Τις διαδικτυακές πωλήσεις

\

Τις αιτήσεις για χορήγηση πίστωσης

υπηρεσίες

Τομεις εξειδικευσης

Δίκαιο των επιχειρήσεων

Το δικηγορικό γραφείο της Jessica Léger προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στο εταιρικό δίκαιο. Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι μας παρέχουν συμβουλές και επαγγελματική βοήθεια σύμφωνα με τους στόχους των πελατών μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Υπό αυτό το πρίσμα, το δικηγορικό γραφείο της Jessica Léger συμβουλεύει και παρακολουθεί αλλοδαπές εταιρείες όταν εγκαθίστανται στην Ελλάδα, βοηθώντας τις να επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο εταιρείας καθώς και τον διεθνή τους προγραμματισμό ή εγκατάσταση σε άλλες χώρες. Συμφωνίες κοινοπραξίας, συμφωνίες μεταξύ μετόχων και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία η οποία είναι απαραίτητη για τη σύσταση ή την απόκτηση συμμετοχικού κεφαλαίου αποτελούν συνήθη πρακτική για την εταιρεία. Ομοίως, η εταιρεία παρακολουθεί και συμβουλεύει τις τοπικές εταιρείες στις διαδικασίες τους στην Ελλάδα και διεθνώς σ ό,τι αφορά το εταιρικό δίκαιο για κάθε τύπο υπηρεσίας, τη δημιουργία, αναδιάρθρωση, εξαγορά, συγχώνευση και εξαγορά εγχώριων ή διασυνοριακών εταιρειών.

businessmen reflected table
Το δίκαιο των επιχειρήσεων επηρεάζει τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα. Η επιλογή της νομικής μορφής μίας εταιρείας έχει συνέπειες για τον διευθυντή, ιδίως όσον αφορά την κοινωνική του υπόσταση.
‘Οταν ένας συνεργάτης αποφασίζει να πουλήσει τις μετοχές του, θα χρειαστεί να τις αξιολογήσει και να θεσπίσει μία πράξη σύμφωνα με την πραγματικότητα της μεταβίβασης.
Η διάρκεια ζωής μίας εταιρείας πληροί επίσης ορισμένες νομικές προδιαγραφές: έγκριση των ετήσιων ισολογισμών, ενημέρωση του καταστατικού σε περίπτωση τροποποιήσεων, απόφαση σχετικά με τη συνέχιση της δραστηριότητας σε περίπτωση σημαντικών απωλειών των ιδίων κεφαλαίων.
‘Ολα αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με αυστηρότητα, σοβαρότητα και επαγγελματισμό, κάτι που προσφέρει το δικηγορικό γραφείο της Jessica Léger.
υπηρεσίες
top view paper family composition wooden background

Τομεις εξειδικευσης

Οικογενειακό Δίκαιο

Η νομική μας ομάδα αποτελείται από μία ομάδα δικηγόρων που ειδικεύονται στο οικογενειακό δίκαιο στη Ελλάδα και έχει δεσμευτεί να παρέχει υψηλής ποιότητας νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, σχετικά με:

\

Διαζύγια

\

Δημοσιονομικούς κανονισμούς

\

Αξίωση επιδόματος διατροφής παιδιών

\

Διαδικασία υιοθέτησης

\

Νόμος περί διαδικασιών κατά των συζύγων που δεν πληρώνουν

\

Υπηρεσίες δικαστικών διαφορών

υπηρεσίες

Αφήστε μας να σας βοηθήσουμε!

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να ζητήσετε μία πρώτη συμβουλή

Επιλεξτε Ημερομηνια

Κλείστε Ραντεβού

Η διευθυνση μας

Επισκεφθείτε μας

Αγία Παρασκευή ΑΘΗΝΑ

Ωραριο Εργασιας

Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00 - 19:00
Σάββατο: 10:00 - 17:00
Κυριακή: κλειστά
Αργίες: κλειστά

Επικοινωνια

Καλέστε μας

+30 69 74 32 07 47
+33 6 66 44 13 13

Ηλεκτρονική Διεύθυνση